Shri Parvati Stotra

॥ श्री पार्वती स्तोत्र ॥
॥ Shri Parvati Stotra ॥

॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥

विबुधाधिपतेजिनीशकान्ते वदनाभाजितयामिनीशकान्ते ।
नवकुन्दविराजमानदन्ते नलिनाभं प्रणमाम्यहं पदं ते ॥ १ ॥
विकचाम्बुरुहां विलासचोरैरतिशीतैः प्रवहद्दयाम्बुपूरैः ।
शशिशेखरचित्तनृत्तरङ्गैस्तरसालोकय देवि मामपाङ्गैः ॥ २ ॥

अवनीधरनायकस्य कन्ये कृपणं मां परिपालयातिधन्ये ।
विधिमाधववासवादिमान्ये द्रुतमुन्मूलितभक्तलोकदैन्ये ॥ ३ ॥
कुचनिन्दितशातकुम्भशैले मणिकाञ्चीवलयोल्लसद्दुकूले ।
परिपालय मां भवानि बाले त्रिजगद्रक्षणजागरूकलीले ॥ ४ ॥

स्वरुचा जिततप्तशातकुम्भे कचशोभाजितकालमेघडम्भे ।
परिपालय मां त्रसन्निशुम्भे मकुटोल्लासिसुधामयूखडिम्भे ॥ ५ ॥
कुसुमायुधजीवनाक्षिकोणे परितो मामव पद्मरागशोणे ।
स्मरवैरिवशीकृतप्रवीणे चरणाब्जानतसत्क्रियाधुरीणे ॥ ६ ॥

गिरिजे गगनोपमावलग्ने गिरितुङ्गस्तनगौरवेण भुग्ने ।
वस मे हृदये तवाङ्गलग्ने तव संदर्शनमोदसिन्धुमग्ने ॥ ७ ॥
सकलोपनिषत्सरोजवाटीकलहंस्यास्तव मे कवित्वधाटी ।
कृपयाविरभूदियं तु पेटी वहतु त्वद्गुणरम्यरत्नकोटीः ॥ ८ ॥

॥ इति श्री पार्वती स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Related Post

Shri Shiv Rudrashtakam Stora

॥ श्री शिव रुद्राष्टकं स्तोत्र ॥ ॥ Shri Shiv Rudrashtakam Stora ॥ ॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥ नमामीशमीशान निर्वाणरूपं…

Shri Ganga Stotra

॥ श्री गंगा स्तोत्र ॥ ॥ Shri Ganga Stotra ॥ ॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥ देवि सुरेश्वरि भगवति गङ्गे…

Shri Shukra Stotra

॥ श्री शुक्र स्तोत्र ॥ ॥ Shri Shukra Stotra ॥ ॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥ शृण्वन्तु मुनयः सर्वे शुक्रस्तोत्रमिदं…

Shri Nav Durga Stotra

॥ श्री नवदुर्गा स्तोत्र ॥ ॥ Shri Nav Durga Stotra ॥ ॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥ देवी शैलपुत्री वन्दे…

Shri Vindhyavasini Stotra

॥ श्री विन्ध्यवासिनी स्तोत्र ॥ ॥ Shri Vindhyavasini Stotra ॥ ॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥ श्रीनन्दगोपगृहिणीप्रभवा तनोतु भद्रं सदा…