All Astrology Solutions

All Astrology Solutions

All Astrology Solutions
Shri Shukra Kavach

॥ श्री शुक्रकवचम् ॥
॥ Shri Shukra Kavach ॥

॥ ॐ गण गणपतये नमः ॥

ॐ अस्य श्रीशुक्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य भारद्वाज ऋषिः ।
अनुष्टुप्छन्दः । श्रीशुक्रो देवता ।शुक्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ॥
मृणालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभं पीताम्बरं प्रसृतमक्षमालिनम् ।
समस्तशास्त्रार्थविधिं महान्तं ध्यायेत्कविं वाञ्छितमर्थसिद्धये ॥ १॥

ॐ शिरो मे भार्गवः पातु भालं पातु ग्रहाधिपः ।
नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रोत्रे मे चन्दनद्युतिः ॥ २॥
पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः ।
वचनं चोशनाः पातु कण्ठं श्रीकण्ठभक्तिमान् ॥ ३॥

भुजौ तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः ।
नाभिं भृगुसुतः पातु मध्यं पातु महीप्रियः ॥ ४॥
कटिं मे पातु विश्वात्मा उरू मे सुरपूजितः ।
जानुं जाड्यहरः पातु जङ्घे ज्ञानवतां वरः ॥ ५॥

गुल्फौ गुणनिधिः पातु पातु पादौ वराम्बरः ।
सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमालापरिष्कृतः ॥ ६॥
य इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः ।
न तस्य जायते पीडा भार्गवस्य प्रसादतः ॥ ७॥

॥ इति श्री शुक्र कवचं सम्पूर्णम् ॥

आज का पंचांग ( Fri 21 Jun 2024 )

स्थान

अमृतसर, पंजाब, भारत

तिथि

 • चतुर्दशी, 20 Jun 2024 07:50:31 से 21 Jun 2024 07:32:13 तक
 • पूर्णिमा, 21 Jun 2024 07:32:14 से 22 Jun 2024 06:37:53 तक

वार

शुक्रवार

नक्षत्र

 • ज्येष्ठा, 20 Jun 2024 18:10:15 से 21 Jun 2024 18:18:54 तक
 • मूल, 21 Jun 2024 18:18:55 से 22 Jun 2024 17:54:33 तक

सूर्यौदय

21 Jun 2024 05:30:22

सूर्यास्त

21 Jun 2024 19:34:23

चंद्रोदय

21 Jun 2024 19:23:20

चंद्रस्थ

22 Jun 2024 05:11:09

योग

शुभ

20 Jun 2024 20:12:15 से 21 Jun 2024 18:42:03 तक

शुक्ल

21 Jun 2024 18:42:04 से 22 Jun 2024 16:45:05 तक

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 12:04:14 से 21 Jun 2024 13:00:30 तक

अमृत काल

 • 21 Jun 2024 09:27:15 से 21 Jun 2024 11:03:49 तक

ब्रह्म मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 03:54:10 से 21 Jun 2024 04:42:10 तक

अशुभ काल

राहू

 • 21 Jun 2024 10:46:52 से 21 Jun 2024 12:32:22 तक

यम गण्ड

 • 21 Jun 2024 16:03:22 से 21 Jun 2024 17:48:52 तक

कुलिक

 • 21 Jun 2024 07:15:52 से 21 Jun 2024 09:01:22 तक

दुर्मुहूर्त

 • 21 Jun 2024 08:19:10 से 21 Jun 2024 09:15:26 तक
 • 21 Jun 2024 13:00:30 से 21 Jun 2024 13:56:46 तक

वर्ज्यम्

 • 22 Jun 2024 02:10:55 से 22 Jun 2024 03:44:55 तक